Компютърна грамотност за деца

Компютърна грамотност

Всички говорим за компютърна грамотност, но замисляли ли сте се какво всъщност значи това? Компютърната грамотност е умението за използването на компютри и подобни устройства по ефективен начин. Терминът също така обхваща познаването на устройствата – как работят и какви компоненти включват. В днешно време уменията за работа с компютър са от огромно значение, защото независимо от сферата на развитие, използването им е неизбежно.

В началото на епидемията тази година учениците бяха принудени да започнат онлайн обучение без реално да са подготвени за него. Затруднения изпитваха учителите, родителите, както и самите деца. С нашия курс по компютърна грамотност за деца 8-12г. целим да предоставим на децата основа, върху която спокойно да могат да използват компютрите. Това не означава как да го включат, изключват и да използват браузъра. На занятията ни те ще се научат да използват устройствата безопасно и как могат да се справят с различни проблеми.

ПродължениеКомпютърна грамотност за деца

Мерки срещу разпространението на Covid-19 в „Дев Академи“

В „Дев Академи“ вярваме в качественото образование! За да можем да продължим да го предоставяме, в присъствената форма на обучение се налага да въведем определeни правила, с които да ограничим разпространението на COVID-19. В тази статия ще опишем как ще се провеждат занятията по роботика и програмиране и какви мерки сме взели. Всички те са базиран на предписанията за училищата, публикувани от МОН!

Ученици и преподаватели, които не са на 100% здрави, няма да бъдат допускани до занятията по роботика и програмиране без бележка (или снимка на такава) от личния лекар, позволяваща посещенията. Молим всички родители да разберат сериозността на вируса и да се съборазяват с предписанията от Министерството на Здравеопазването. При съмнения, нашите преподавали могат да измерят температурата на децата. Ако тя е над 37.1, детето няма да бъдат допуснато до занятие.

Ученици

Децата трябва да бъдат с лични предпазни средства (маска/ шлем) в общите части, НО НЕ в класните стаи. Носенето на лични предпазни средства в залите не е задължително и е по желание на родителя/ настойника и самия ученик. Ако ученик няма лично предпазно средство, ще му бъде предоставена маска от наш преподавател.

Носенето на ръкавици, също е по желание.

На входа на нашите зали ще има дезинфектанти за ръце. Ако децата имат чувствителна кожа или не искат да използват дезифектант, ще могат да си измият ръцете с топла вода и сапун в санитарните помещения към дадената зала.

Преподаватели

Нашите преподаватели ще бъдат с лични предпазни средства (маска/ шлем) през цялото време – както в общите площи, така и в класните стаи.

Носенето на ръкавици е по желание на преподавателя.

Дезинфекция на повърхности

След всяко занятие, комплектите за работа, роботи, части и лаптопи, ще бъдат дезинфекцирани, както и масите, столовете и дръжките на вратите. Молим за разбиране, ако се забави на началото на групата, заради дезинфекция.

Дезинфектантите, които използваме, са предназначени за хранително-вкусовата промишленост и са безвредни за децата. Молим всеки родител, който смята, че дезинфекцията би била проблем за детето, да се свърже с нас на телефон 0879 20 52 57 или на имейл info@devacademy.bg !

Мерки при установена положителна проба за COVID-19

Ако на дете бъде направена положителна проба, наш представител ще се свърже с всички деца от курса, който посещава заразения ученик. Следвайки предписанията от МОН, децата, както и нашите преподаватели, ще бъдат допуснати до занятие след направен тест за COVID-19 и отрицателна проба.