За нас

Мисията ни е да предоставим успешно образование по програмиране и да събудим интереса към информационните технологии на максимално много ученици. Да им помагаме да развият своето мислене и да усъвършенстват ключови умения, необходими за успешното им професионално развитие в бъдеще

Учим:

  • Основи на програмиране
  • Дизайн
  • Работа с различни редактори (IDE)

Развиваме:

  • Логическо мислене
  • Аналитичното мислене
  • Концентрацията

Тренираме:

  • Работа в екип (насърчаваме учениците да си помагат и заедно да стигат до решение)
  • Комуникативни умения
  • Умения за решаване на проблеми

„Дев Академи“ създава учебни материали и организира обучения, развиващи логическото мислене ученици между 10 и 15 години.  Преподаваме прогрмаиране по разбираем и интересен начин, като обвързваме материала с различни теми. Организираме обучения както при нас, така и при наши партньори – частни и държавни училища, учебни центрове, бизнес организации и други.

Фокусът на занятията е учене чрез практика. Учениците опознават прогмирането посредством задачи и забавни алгоритми.

Насърчаваме учениците да мечтаят, да програмират и да вярват, че няма невъзможни неща. Вярваме в идеята, че те трябва да се учат от грешките си и следваме думите на Томас Едисън – „Не съм се провалил. Открих 10 000 начина, които не работят.“

Мотивирани сме да създаваме нови учебни материали и курсове, защото виждаме израстването и успехите на децата. Добрата обратна връзка, която получаваме от родителите, също е основна движеща сила. Стремим се да докажем, че децата може да се занимават с програмиране, независимо от предварителната подготовка. Ранното навлизане в материята е предпоставка за успешна реализация в бъдеще.

Участвайте в курсовете по ПРОГРАМИРАНЕ

Някои от организациите, с които работим