Minecraft програмиране

Minecraft е една от най-популярните игри и този курс съчетава забавната игра и ученето! По време на занятията учениците ще могат да програмират „хакове“ и да моделират света около тях с помощта на програмирането!

Занятията са съобразени с интересите на учениците, а подходящата възраст от 8 до 15 г. като курсът е разделен на две части – блокове програмиране (8-9г.) и прогмиране с python (10-15г.)

Не е необходима предварителна подготовка, учениците научават всичко нужно на място при нас, а след това го упражняват в играта!

По време на курса използваме Minecraft Education Edition и учениците получават собствен лиценз за една година, с който могат да играят и да програмират дори след края на курса!

Теми, които разглеждаме в курса

По време на курса учениците ще научат да програмират света около тях като за целта използват множество програмни инструкции като цикъл, условия, функции, променливи и др.

Курсът „Minecraft програмиране“ включва:

– Създаване на различни „хакове“ и помощни функции в играта.
– Съвместна работа с другите ученици
– Типове данни, структури от данни, променливи, масиви и логически операции.
– Създаване на нови Minecraft светове

Програмиране

Има много ползи от това децата да учат програмиране. Програмирането, което учат учениците по време на курса е по програма специално разработена и подходяща за ученици между 1 и 10 клас.

Програмиране с блокове (7-9 г.)

Програмирането с блокове дава възможност на по-малките ученици също да се докоснат до прогмирането с Minecraft и да опитата да променят света около тях. Езикът е визуаленспециално разработен за обучения на деца. Използва се в много училища и университети по света.

На графиката се вижда примерна програма от курса.

Програмиране с Python (10-15 г.)

Python e изключително мощен и популярен език за програмиране. За разлика от блоковото програмиране, тук учениците ще трябва да пишат код! За да се включат в този код е препоръчително да могат да пишат на клавиатура.

Въпреки че всичко се случва в играта, учениците ще придобият знания, които след това могат да използват и извън програмирането в Minecraft.

Програмирането обхваща основни понятия, като условие, цикъл, функция, switch и др. С негова помощ учениците могат интуитивно да разберат и да създадат работещи алгоритми. На по-късен етап всичко научено, дава много добра основа за професионално развитие на учениците в сферата на информационните технологии.

Знания, които се придобиват:

  • Основополагащи познания по програмиране
  • Работа с мишка
  • Работа с клавиатура

Умения, които се развиват:

  • Креативно мислене
  • Логическо мислене
  • Решаване на проблеми
  • Работа в екип

Отзиви от родители

Много живо и жизнено място с готини хора отворени към света, новите идеи, нестандартното мислене. Място където да се изучиш смеейки се и да се радваш на постигнатото. И да се нахъсваш и презареждаш с нови идеи.

– Tsvetan Yankulow

Изберете място на провежданеБлоково програмиране

Програмиране с Python

кв. Изток/ Блоково програмиране

Отстъпки, продължителност и плащане – виж тук

Начало
Цена / Бр. Занятия
Свободни места
6.03 от 10:00 (събота)290 лв. / 12 урока х 90 мин.7 - Записвам се
6.03 от 12:45 (събота)290 лв. / 12 урока х 90 мин.8 - Записвам се
7.03 от 12:00 (неделя)290 лв. / 12 урока х 90 мин.6 - Записвам се
2.03 от 18:00 (вторник)290 лв. / 12 урока х 90 мин.8 - Записвам се

Онлайн/ Блоково програмиране

Отстъпки, продължителност и плащане – виж тук

Онлайн занятията се провеждат с помощта на софтуера Zoom.

Начало
Цена / Бр. Занятия
Свободни места
06.02 от 10:00 (събота)290 лв. / 12 урока х 90 мин.2 - Записвам се
09.02 от 18:00 (вторник)290 лв. / 12 урока х 90 мин.2 - Записвам се

кв. Изток/ Програмиране с Python

Онлайн занятията се провеждат с помощта на софтуера Zoom.

Отстъпки, продължителност и плащане – виж тук

Начало
Цена / Бр. Занятия
Свободни места
6.03 от 12:00 (събота)290 лв. / 12 урока х 90 мин.7 - Записвам се
6.03 от 16:00 (събота)290 лв. / 12 урока х 90 мин.8 - Записвам се
7.03 от 10:00 (неделя)290 лв. / 12 урока х 90 мин.8 - Записвам се
1.03 от 18:00 (понеделник)290 лв. / 12 урока х 90 мин.7 - Записвам се

Онлайн/ Програмиране с Python

Отстъпки, продължителност и плащане – виж тук

Онлайн занятията се провеждат с помощта на софтуера Zoom.

Начало
Цена / Бр. Занятия
Свободни места
06.02 от 12:00 (събота)290 лв. / 12 урока х 90 мин.1 - Записвам се
07.02 от 15:30 (неделя)290 лв. / 12 урока х 90 мин.0 - Записвам се
08.02 от 18:00 (понеделник)290 лв. / 12 урока х 90 мин.1 - Записвам се

Отстъпки, продължителност и плащане


Курсът се провежда 1 път седмично, а продължителността е 12 седмици (12 занятия). В цената на курса по програмиране са включени всички необходими учебни материали.

Курсовете са с продължителност 90 мин. на занятие.

Братя и сестри ползват 25% отстъпка от по-малката такса.

Когато местата са изчерпани, може да Ви запишем като резерва за съответната група.

**Разсрочено заплащане на курса:

2 вноски х 152 лв. (общо 304)

3 вноски х 103 лв. (общо 309)

При разсрочено заплащане таксата се оскъпява, спрямо плащане на една вноска.